Main Page Sitemap

De kust van west sussex lokale strategische instructie

In 1498 benoemde keizer Maximiliaan I hertog Albrecht van Saksen tot gubernator van heel Friesland.
In 1806 werd het Bataafs Gemenebest opgeheven en ik ben op zoek naar vrouwen voor vakantie vervangen door het koninkrijk Holland, waarvan Lodewijk Napoleon de eerste koning werd.
Als oprichtingsdatum van de Friese Admiraliteit wordt over het algemeen gezien.Lange tijd werd aangenomen dat er tussen de Romeinen en de Friezen een intensief contact zou zijn geweest, dat geleid zou hebben tot een vergaande romanisering van de vrije Germanen die ten Noorden van de Rijn leefden.Om toch aan de voorwaarden te kunnen voldoen werden kinderen van de Frisii verkocht.De Zuiderzee werd onveilig gemaakt door de beroemde Friese zeerover Grutte Pier (Grote Pier).Naast de hoofdelingen zijn het met name de kloosters die de Friese maatschappij in deze periode domineren.Germaanse stammen uit het Noorden, vermoedelijk Angelen, Saksen, en Juten, bevolkten het gebied en werden bekend onder de naam van hun voorgangers.Bijna twee eeuwen vochten de Schieringers en Vetkopers een onderlinge strijd uit waarbij moeilijk valt aan te geven wat het verschil tussen beide partijen was.Na de dood van Albrecht in 1500 werd zijn zoon Joris met de Baard gubernator van Friesland, tot 1505 samen met Hendrik de Vrome, daarna alleen.In Oost-Friesland was Emden de dominante stad.Eilanden zoals Schiermonnikoog, Marken en Bosch zijn eigendom van de belangrijkste kloosters.
De eerste aanval op de stad vond plaats in 834 ; de laatste in 863.
Late middeleeuwen bewerken Zegel van de Upstalboom De periode staat in de Friese geschiedenis vooral bekend als de periode van de Friese Vrijheid.
Bonifatius probeerde de Friezen tussen Vlie en Lauwers tot het christendom te bekeren, maar werd in 754 bij Dokkum gedood, wat mede aanleiding was tot zijn heiligverklaring.
De sporen van Friese handel uit de Oudheid die wel gevonden zijn, wijzen op een Noordelijke oriƫntatie.
In dezelfde tijd werden door dezelfde stammen de Britse eilanden bestookt.
Dit zogenaamde Karelsprivilege wordt overigens al in deze tijd genoemd in een van de oudste Friese rechtsteksten: het Hunsingoƫr Landrecht.
In 28 kwamen de Frisii, geholpen door, bataven en, cananefaten, in opstand tegen de Romeinen.Bronnen, noten en/of referenties Winkler Prins Encyclopedie 1977, Elsevier Brussel en Amsterdam.De Romeinen dachten de Frisii snel te kunnen onderwerpen maar dit bleek een misrekening.Begon langzamerhand een protofriese cultuur te ontstaan die rond het begin van de jaartelling door de Romeinen.De belangrijkste stad voor de Ommelanden was echter Groningen, van origine een Drents dorp, dat echter vooral gericht was op Friesland.Dit lemma volgt die geschiedenis.Het mislukken van de plannen van Albrecht om in heel Friesland een tweede vorstendom voor zijn jongere zoon te stichten leidde tot een duidelijke scheiding tussen Friesland en de Ommelanden, die uiteindelijk zeer tegen de zin van de Ommelander hoofdelingen een provincie met de stad.In 733 of 734 volgde onder leiding van Karel Martel de verovering van het gebied tussen Vlie en Lauwers.De weinige 'echte' sporen van romanisering stammen alle uit de korte periode (de eerste vijftig jaar van onze jaartelling) dat Rome Germania wilde inlijven.Friesland is historisch de aanduiding voor het kustgebied van het huidige Nederland van het.Daarbij was de omvang en de inhoud van de heerlijkheid overigens vaker meer wens dan werkelijkheid.

Ten oosten van de Lauwers waren oorspronkelijk Winsum en Garrelsweer de plaatsen die markt en muntrecht hadden; de positie van Garrelsweer werd later overgenomen door Appingedam.
Geen van de elf steden in het huidige Friesland slaagde erin om een bovenlokale rol te spelen.
De term Friezen duidt echter niet zozeer op de oude Frisii uit de Romeinse tijd maar is slechts de verzamelnaam voor Angelen, Saksen en andere Germaanse stammen die rond 400 na Christus het zeer dunbevolkte gebied ten Noorden van de Rijn bevolkten.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap