Main Page Sitemap

Latijns geslacht ontmoeten


Elke wet begint met de vrouw zoekt sex contact zonder financieel belang woorden: de rede wil, de wet beveelt.
In zedelijk opzicht zoeken zij naar het uitwendig goede van ziel en lichaam, maar zijn er bovenal op uit om het geluk van de mens te verzekeren.
Ook was het Morus die de klassenstrijd zag en die zijn communisme trachtte aan te sluiten aan de moderne staat.
De bewoners van het eiland vormen in waarheid én grote familie.Alle beambten moeten gekozen zijn en elk jaar opnieuw.Wie de samenstelling van alles nagaat, ziet daarin de vrijheid en voorzienigheid Gods en wordt gedrongen tot de stelregel: doe niet aan anderen wat gij niet wenst dat zij u doen.Onder de invloed van de geestelijkheid,.Overigens gebruikt men het goud alleen als ruilmiddel met andere volkeren.Zij trachten de slag te vermijden en de oorlog te eindigen door middel van hulptroepen, maar gaat hij toch door, dan voeren zij hem onversaagd.Hoewel de individuele student natuurlijk ook grotendeels zelf verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van die vaardigheden, en het ontdekken van de eigen sterktes, is het onze verantwoordelijkheid kansen te bieden en bewustzijn te creëren.De waardigheid van Metafysicus wordt toegekend door keuze van alle bewoners, maar hij moet iemand zijn die in alle wetenschappen uitmunt en niet beneden de 35 jaar.Men heeft mij beschuldigd een ketter te zijn, ik, die een dialoog maakte tegen de ketters van onze tijd.Op 20 jarige leeftijd moet men trouwen en wel met twee vrouwen, wat de schrijver zeer verstandig acht, omdat die twee steeds zullen wedijveren om de liefde van de man te winnen.
Die slaven wier aantal beperkt wordt, leven in afzonderlijke wijken, waarin zij na zonsondergang worden opgesloten.
Alleen de ouden van dagen mogen niets doen en kunnen toch nog nuttig zijn door hun raadgevingen.
Een werk van bisschop Hall, getiteld: Mundus alter et idem 36, levert een satire op de tegenwoordige maatschappij, evenals de Vertellingen van de ton, de Reizen van Gulliver en andere geschriften, waarin menig hartig en scherp woord wordt gezegd over de samenleving in haar bestaande.
35 Dit is onjuist.
Vergeten mag niet worden de abt de Mably (1709-1785 een man die zeer grote invloed heeft uitgeoefend op de maatschappij en ofschoon hij geen utopie ontwierp, toch was hij een overtuigd communist, die nooit ophield de gemeenschap van goederen voor te stellen als de enige.
Al behoren land en magazijnen gemeenschappelijk aan allen, elke familie leeft afzonderlijk en elk huis, vrouw, kinderen, meubilair of benodigdheden zijn haar bezit.
Mannen boven de 60 jaar zijn door hun leeftijd opzichters, alle anderen worden gekozen.De aristocraten, de gentry, de advocaten en priesters krijgen hun beurt: With spades and hoes and plowes, stand up now etc.In 1753 verscheen de Basiliade (het boek der koningen) of het Vergaan der Drijvende Eilanden, dat heette uitgekomen te zijn te Messina en vertaald uit het Indisch van de beroemde Pilpai, een proza-heldendicht in 14 zangen.Geheel als utopie kan beschouwd worden de Geschiedenis der Sevarambars, door Denis Vairasse dAllais, een zeer geliefd boek dat in verschillende talen, ook in het Hollands, werd vertaald.Muziek wordt veel beoefend; schilder- en beeldhouwkunst dienen slechts tot ornamentering.De spijzen worden klaar gemaakt overeenkomstig de voorschriften van de geneesheren, lettende op leeftijd en ziekte.In de bewoners der Drijvende Eilanden schetst hij de beschaafde staten van Europa.Zijn communisme was staatscommunisme.Morrelly wil vooruitgang, maar hij verzet zich tegen de plooi die daaraan gegeven is door het eigendom.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap