Main Page Sitemap

Sex contacten verenigde staten
sex contacten verenigde staten

De slinger, die van traditie naar doorslaan is gezwaaid, wordt nu door externe factoren gedwongen wat rustiger te tikken.
Zie ons cookiestatement en privacy statement.
Al met al kan men van de traditionele seksuele moraal zeggen, dat zij nog steeds sterk in de Verenigde Staten leeft, al is de uitdrukking 'alive and well' toch niet helemaal van toepassing.In het geval van de moraal van het doorslaan zijn er meerdere waarden in het spel, zoals het laten gelden van de eigen identiteit (die te lang onderdrukt is door overweldigende autoriteiten en het willen beleven van intense ervaringen (als ontsnapping aan een ervaring-onderdrukkende traditie).Oude lijst van ondeugden, de dominante rol van de christelijke traditie in de Amerikaanse maatschappij heeft duidelijke gevolgen voor de seksuele moraal.Omdat de moraal van het doorslaan een reactie is op de traditionele en romantische moraal, staan deze waarden niet op zichzelf.Dit gedrag is vandaag de dag nog zichtbaar in bestaande jager-verzamelaarsgroepen die geloven in gedeelde vaderschap.In zoverre zulke verboden op een situatie van toepassing zijn, kan er geen sprake zijn van morele flexibiliteit, want dit zou tegen de natuurlijke orde, en dus tegen Gods wil, ingaan.Whether or not porn "addiction" literally damages the brain, even brief viewing of pornographic images does interfere with peoples working memorythe ability to mentally juggle and pay attention to multiple items.Dit alles past niet binnen het beeld van een romantische relatie, waar geen plaats is voor seksuele aantrekking los van meer 'nobele' gevoelens, en waar de vrouw vooral lief, naïef, en passief moet zijn.Schooljongens en studenten, in opstand tegen hun ouders en andere autoriteiten, vergelijken seks met baseball, waarbij het leuk is om first base te halen (zoenen maar waarbij het er vooral om gaat om home plate te bereiken (coïtus).Zo komt het in Amerika ook voor, juist naast en als reactie op de traditionele preutsheid, dat een vrouw een wildvreemde die haar bevalt haar telefoonnummer zal overhandigen.En stel dat je tegelijkertijd gelooft, dat seks alleen als hoogste uitdrukking van diepe liefde moreel aanvaardbaar.
Adequate ethiek, hoe staat de officiële afgezant van de traditionele seksuele moraal, de Amerikaanse christelijke ethiek of moraaltheologie (de eerste term gebruikt men vooral in protestantse, de tweede in katholieke kringen nu tegenover de verbastering en verplaatsing van de traditionele moraal in het spanningsveld met.
Natuurlijk wil dit niet zeggen, dat Amerikanen als een volk sex prive berlijn nu daadwerkelijk verantwoordelijker met seks omgaan dan voorheen.
Hier ga ik vooral in op de dominante christelijke traditie.Een goed voorbeeld vindt men in het populaire boek Between the Sexes van Lisa Cahill, een veelgebruikt handboek bij colleges ethiek.In zulke situaties mag de spanning dus slechts in én richting opgelost worden: de context moet zich aan de moraal aanpassen.But a 2010 study found that adolescents at both the upper and lower ends of the intelligence distribution were less likely to have sex.Stem van het geweten.Zelf vond ik het als emigrerende theologiestudente indertijd frappant, dat, terwijl men in Nederland verwachtte dat je ging samenwonen voor je tot een huwelijk kon beslissen (en theologiestudenten vormden daarop geen uitzondering je in Amerika zelfs als verloofd paartje op bezoek in de 'hometown' vaak.Raakt men in deze wildernis tijdelijk verdwaald, dan zal men toch veel van die ervaring kunnen leren en zelfs zo nu en dan, drijvend op de kracht van een sterk symbolisch bewustzijn, opwindende momenten kunnen meemaken.(Daarbij zal je misschien ook geloven, dat alleen diepe liefde een bevredigende seksuele ervaring kan opleveren.) Wie zou in zo'n situatie niet de 'ware' liefde moedwillig in het leven roepen en aldoende in een zelfbedrog vastraken, waarvan het ontwaken veel erger is dan het ontwaken.De meeste christelijke ethici en moraaltheologen erkennen, dat men de maatschappelijke context in ogenschouw moet nemen bij het ontwikkelen van een adequate ethiek.Naar mijn mening duiden deze recente ontwikkelingen erop, dat de dominante Amerikaanse seksuele moraal geleidelijk aan meer in balans komt.Ook als de situatie verandert en de seksuele aantrekking verdwijnt, wordt het zelfbedrog in stand gehouden teneinde een harde confrontatie met de werkelijkheid te vermijden.Shors, a psychologist at the Center for Collaborative Neuroscience at Rutgers University, has reported that while many activities can increase the rate at which new brain cells are born, only effortful, successful learning increases their survival.Andere katholieke moraaltheologen en ook protestantse ethici -tezamen zeker de meerderheid - trachten met het spanningsveld om te gaan door kritiek op moderne ontwikkelingen te combineren met een voorzichtige bijstelling van de traditionele moraal.Een netelig probleem is de definitie van deze term.

Want de meltingpot heeft wel gezorgd voor seksueel contact tussen mensen van verschillende rassen en culturen, maar niet geleid tot een homogeen systeem van seksuele waarden en gebruiken.
Omdat hypocrisie in de officiële ethiek geen openlijke plaats kan innemen, ontkomt men niet aan een confrontatie met de spanningen.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap