Main Page Sitemap

Vaste annuïteit looptijd


Iemand wil drie jaar lang telkens 1000 euro van de sex date leiden spaarrekening afhalen, maar na die drie jaar 0 euro aan eindsaldo overhouden.
In het voorbeeld; i ( 1 0, 04 / 12 ) 12 1 0,040 7 displaystyle i 10,04/12)12-1approx 0,0407 Voor een berekening van de jaarlasten (renteaflossing) zie de rekenprogramma's: vrouwen 50 bucher Overgenomen van " ".Opbouw van de annuïteit van een annuïteitenlening, 10 jaar 100.000 tegen 4 Jaar Rente Aflossing Restschuld Er geldt bijvoorbeeld: a 3 9008, 75 displaystyle a_39008,75 T, 65 displaystyle T_283008,65 r 3 3320, 35 0, 65 i T 2 displaystyle r_33320,350,04times 83008,65i,T_2 a 3.Een annuïteitenhypotheek is een hypothecaire lening (hypotheek) waarin voor elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen, dat de totale betaling, de som van rente en aflossing per termijn, hetzelfde is, en tevens aan het einde van de looptijd de gehele lening is terugbetaald.Vermogensverloop bij sparen bewerken Van belang zijn de volgende grootheden: J displaystyle J : het periodiek in te leggen bedrag i displaystyle i : de rentevoet, als fractie (perunage dus het percentage gedeeld door 100, voor de betrokken periode Aan het eind van.Bij n 2 geldt dit ongeveer vanaf i 0,62.
Voor grote n en kleine i : iets minder dan 1 e n i i displaystyle frac 1-e-nii.
Er geldt dus: J 1000, i 0,04 en.
Bereken de annuiteitenhypotheek van: ABN Amro.
Het eerstgenoemde komt onder meer voor bij kredieten geslacht lubeck die terugbetaald worden via vaste periodieke bedragen ( annuïteitenlening en voor de uitkeringsfase van een bancaire lijfrente.
De prenumerando annuïteit, dus bij betaling vooraf, kan berekend worden door de postnumerando annuïteit te delen door (1i).
Na betaling is de resterende schuld T k displaystyle T_k Er gelden de volgende betrekkingen: J a k r k displaystyle Ja_kr_k r k i T k 1 displaystyle r_kiT_k-1 T k 1 a k T k displaystyle T_k-1-a_kT_k Daaruit volgt: a k.
Het rentegedeelte hiervan is T i displaystyle Tcdot i Dus het aflossingsdeel is J T i displaystyle J-Tcdot i Na 1 periode is het openstaande bedrag dus T ( J T i ) T ( 1 i ) J displaystyle T-(J-Tcdot i)Tcdot (1i)-J Na periode.( 1 0, 004154 ), 12 displaystyle J100.000,frac euro.Deze mogelijkheid is beschikbaar om zelf af te lossen op een aflossingsvrije hypotheek met gelijkblijvende netto lasten.Voor "maand" kan men ook een andere periode lezen.Het rentegedeelte is T ( i 3 i 2 3 i 3 i 4 ) J ( 3 i 3 i 2 i 3 ) displaystyle Tcdot (i3i23i3i4)-Jcdot (3i3i2i3) dus het aflossingsdeel is J ( 1 3 i 3 i 2 i 3 ).Waarvan de 1e keer rente 100.000 x 0,40 euro, en aflossing 659,12 - 415,4 243,72 euro.Bij deze keuze worden de totalen voor deze periode getoond.Er gelden de volgende betrekkingen: r n i ( T n 1 J ) displaystyle r_nileft(T_n-1Jright) T n ( T n 1 J ) r n displaystyle T_nleft(T_n-1Jright)r_n Bovendien vindt de inleg steeds aan het begin van een periode plaats, dus T 0 0 displaystyle.Opbouw van de annuïteit van een annuïteitenhypotheek, 10 jaar 100.000 tegen 4 Jaar Rente Aflossing Schuld Gewoonlijk wordt de rente per jaar genoemd, maar worden de rentebetaling en aflossing per maand gedaan.Dit bedrag is T ( 1 i ) k J ( 1 i ) k 1 / i displaystyle Tcdot (1i)k-Jcdot (1i)k-1/i Gezocht wordt J displaystyle J waarvoor geldt dat na n perioden het totaalbedrag precies afgelost.
Het periodiek te betalen vaste bedrag wordt annuïteit genoemd.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap