Main Page Sitemap

Vervaldatum futures


Vanwege de complexiteit van de taal en de mogelijkheid van een aantal verschillende vertalingen en interpretaties van bepaalde woorden en zinnen zijn er inherente beperkingen in vertalingen.
Handelsplatform De digitale handelsplatforms en softwareprogrammas die eigendom zijn van het bedrijf of die door het bedrijf onder een licentie worden gebruikt en die worden ingezet om de diensten te verlenen, hetzij online (inclusief via mobiele apparaten) of anderszins.
Wanneer de geldigheidsduur van de order niet is gespecificeerd, zal de order gedurende een oneindige periode geldig zijn.
Investeren in een CFD draagt risicos vergelijkbaar met het investeren in een future en je dient je bewust te zijn van deze risicos.Beurshandelaar of Animateur ze is op zoek naar hem in koln erotische Een professionele deelnemer op de financiële markten die voortdurend op de financiële markten op zoek is naar mogelijkheden om voor eigen rekening te handelen door financiële instrumenten te kopen en te verkopen tegen zijn eigen kapitaal en tegen door hem bepaalde prijzen.Deze handel vindt niet op een gereguleerde beurs plaats.De hoge mate van leverage/hefboomwerking kan tegen je werken en de snelheden waarmee die winsten en verliezen kunnen optreden betekent dat cliënten posities nauwlettend in de gaten moeten houden - het is de eigen verantwoordelijkheid van de cliënten de open posities te volgen.De opdrachtgever erkent dat hij de volgende informatie heeft gelezen en begrepen en aanvaardt deze informatie zonder voorbehoud: Informatie over historische prestaties van een financieel instrument vormen geen garantie voor huidige en/of toekomstige prestaties.De hefboomwerking die verkrijgbaar is met CFDs en Forex trading betekent dat je kan volstaan met een kleine inleg om te kunnen beginnen met handelen bij Admiral Markets, terwijl deze kleine inleg kan leiden tot grote verliezen of grote winsten.Alle transacties die namens de opdrachtgever worden uitgevoerd, zijn onderhevig aan de wetten met betrekking tot het verhandelen en beheren, de regels, afspraken, richtlijnen, circulaires en gewoonten, hierna gezamenlijk de wet- en regelgeving te noemen van de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) die betrekking.Als de Trading Account inactief is voor 90 dagen of meer, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om een maandelijkse onderhoud/beheer vergoeding van 25,00 in rekening te brengen.
Deze onderliggende waarde kan bijvoorbeeld aandelen, commodities, valuta of een aandelenindex zijn.
Admiral Markets UK Ltd scant automatisch alle open posities en eventuele winsten of verliezen worden direct in kaart gebracht.
De beëindiging van de overeenkomst zal in geen geval van invloed zijn op de rechten die zijn ontstaan, op bestaande verplichtingen of op contractuele verplichtingen die na de beëindiging in kracht moesten blijven.
De analisten en auteurs kunnen mogelijkerwijs zelf posities aanhouden in de besproken instrumenten.
Provisie AAN HET bedrijf.1.De opdrachtgever is gerechtigd om de bedragen die niet worden gebruikt als onderpand voor marges zonder enige verplichtingen op te nemen zonder dat de genoemde rekening wordt gesloten.C) Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentetarieven of rendementen, of andere afgeleide instrumenten en financiële indices of maatstaven die fysiek of in contanten kunnen worden afgewikkeld.De opdrachtgever aanvaardt het risico op foutieve interpretatie van en/of fouten in de instructies en/of orders die telefonisch worden ingediend volledig, ongeacht de oorzaak ervan, zoals, maar niet uitsluitend, technische defecten.Naast de standaard informatie opgenomen in de risicovoorwaarden, dien je je bewust te zijn dat marge rollende Forex en CFDs op indices, edelmetalen, olie en grondstoffen én van de meest risicovolle vormen van investeringen zijn die beschikbaar zijn in de financiële markten en niet geschikt.Iedere klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van beslissingen op basis van de aangeleverde informatie.In dat geval kan het bedrijf, naar eigen goeddunken, alle gerelateerde handelsactiviteiten van de opdrachtgever ongedaan maken en/of alle open posities van de opdrachtgevers sluiten en/of de handelsrekeningen van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk sluiten en/of deze overeenkomst op grond van lid.4 (d) per.
Het eindoordeel met betrekking tot de classificatiewijziging ligt bij het bedrijf.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap